FAQ

Waar ligt Kabondo?

Kabondo ligt in West Kenia, op ongeveer 70km van de stad Kisumu, aan het Victoriameer. Hope Home, het Baby Rescue Center, is gelegen in het kleinere Kadongo. Het ligt op enkele kilometers van de tarmac-road, in een landelijk, glooiend landschap.

Meer informatie vindt U op www.fallingrain.com/world/KE/07/Kabondo.html

Kan ik een welbepaald weeskind adopteren?

Op basis van de huidige wetgeving is adoptie van een kindje uit Hope Home uitgesloten.

Toen Annemie Struyf Hope adopteerde, zag de adoptiewetgeving er helemaal anders uit dan nu. Toen voorzag de wetgeving nog een mogelijkheid tot vrije adoptie. In september 2005 is de adoptiewetgeving heel grondig veranderd, en werd internationale adoptie heel moeilijk, en gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden. Voor meer informatie over alle vragen i.v.m. internationale adoptie kan u best contact opnemen met een erkende adoptiedienst in Vlaanderen, of met Kind en Gezin.

Wij krijgen ook vragen i.v.m. de financiële adoptie van één specifiek kindje uit Hope Home. Na grondig overleg hebben wij echter besloten dat het zowel voor de kinderen zelf, als voor Hope Home beter is als de financiële steun van personen of groepen naar de hele groep kinderen gaat. Uiteindelijk verdient elk kind in Hope Home precies dezelfde aandacht en zorg. Onze doelstelling is hulp te bieden met prioriteit voor Hope Home en de alleenwonende kinderen maar ook ondersteuning te geven aan de gemeenschap. Wij steunen projecten om een inkomen te verwerven voor groepen uit de buurt en voor Hope Home en Hope Academy: negen landbouwprojecten, een kaars+zeepproject, een naaiatelier. De hele gemeenschap beschikt al over zuiver water. Onderwijs speelt een cruciale rol in de opwaardering van de hele gemeenschap. Het liefst zouden wij willen dat ouders – door werk en een betere gezondheid, waar zij zelf iets aan kunnen doen – de schoolgelden van hun kinderen kunnen bekostigen. We werken aan een plan voor een schoolfonds, gesponsord door onze bijdragen maar ook door opbrengsten uit de landbouw.

Hope Home kinderen, die teruggeplaatst worden, worden opgevolgd en financieel ondersteund. Specifieke stortingen hiervoor zijn mogelijk. Hiertoe vragen we aan geïnteresseerde sponsors om gedurende een langere periode via een permanente opdracht bijvoorbeeld 5 euro per maand te storten op de KBC-rekening 737-0170135-40 van de Private Stichting met vermelding SCHF-B-Z. Uw steun wordt dan specifiek hiervoor aangewend.

Kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?

Wij hebben veel appreciatie voor de inzet van vrijwilligers maar op dit ogenblik is er geen concrete nood en zien wij ook geen mogelijkheid om met vrijwilligers te werken in Kabondo. Onze actie is erop gericht zoveel mogelijk lokale mensen te betrekken bij het Baby Rescue Center en de andere projecten en hen de mogelijkheid te bieden om op die manier een inkomen te verwerven. Uit onze zeer beperkte ervaring met vrijwilligers onthouden we bovendien dat deze werkwijze veel energie en aanpassingsvermogen vraagt van zowel de vrijwilligers zelf als de lokale mensen en dat extra begeleiding noodzakelijk is. Deze is niet voorhanden.

Dit is zeker geen principieel standpunt betreffende vrijwilligerswerk, maar een pragmatische houding die rekening houdt met de situatie van vandaag.

Kunnen wij spullen (kleding en speelgoed) verzamelen voor het project?

Helaas is het vervoer van goederen van België naar Kabondo erg duur, veel duurder dan de aankoop van kleertjes en andere benodigdheden ginder. Niet zo ver van Kabondo is er een tweedehandsmarkt van zeer goede kwaliteit. Omdat we het ingezamelde geld zo verantwoord mogelijk willen besteden kiezen we dan ook voor aankoop ginds in plaats van het duurdere vervoer vanuit België. Wij appreciëren het bijzonder dat u wil delen met wie in nood is. Ook in uw eigen buurt vindt u ongetwijfeld een zinvolle bestemming voor wat u zelf niet meer gebruikt, want ook bij ons leven veel mensen in armoede. Heel wat organisaties zamelen goederen in en stellen ze gratis of tegen een bescheiden prijs ter beschikking van mensen die het hard nodig hebben.

Wij organiseren een privé-feestje/sponsoring en willen uw project steunen. Hoe kan dit het best verlopen? Is een fiscaal attest mogelijk?

Uw bijdragen op de eigen KBC-rekening zijn welkom op het nummer 737-0170135-40. Voor stortingen op deze rekening kunnen wij evenwel geen fiscaal attest afleveren. Wij kunnen U wel – op uw verzoek – een overzicht bezorgen van de schenkers indien U een specifieke mededeling hebt doorgegeven aan de schenkers bvb feest/geboorte+naam.

Indien U fiscale attesten verwacht, dan kan u storten op het rekeningnummer van VIA Don Bosco BE 84 4358 0341 0159 BIC KREDBEBB met vermelding B559 HOPE FOR GIRLS fiscaal attest aub. Bij meerdere stortingen kan U vooraf een specifieke mededeling afspreken. Dan kan U een overzicht ontvangen van de schenkingen. Contact bij VIA Don Bosco: viadonbosco@skynet.be t.a.v. Jan De Broeck.

Kan ik de Private Stichting Hope for Girls in mijn testament opnemen?

U kan via een onderhands of notarieel testament een legaat toebedelen aan de Private Stichting Hope for Girls. U kan op die manier de leefsituatie van de meisjes in het zuiden verder helpen verbeteren. Wij raden u aan advies in te winnen bij uw notaris en/of uw testament bij een notaris in bewaring te geven. De notaris zal het laten registreren in het Centraal Register van Testamenten, zodat het bekend is en niet verloren gaat.

Hierbij een voorbeeld van eigenhandig testament. U kan het te allen tijde wijzigen:
“Ik ondergetekende, (naam, voornamen), geboren te (plaats) op (datum), wonende te (adres), + eventueel uw rijksregisternummer (zie achterzijde identiteitskaart), verklaar bij mijn overlijden het volgende te willen legateren aan de Private Stichting Hope for Kabondo-Kenia, ondernemingsnummer 878.447.935, met zetel te 9980 Aalter, Stationsstraat 85:

Ondertekend te (plaats), op (datum)
Handtekening (voluit)”