De stichting

Halfweg december 2005 werd door een vriendengroep rond journaliste Annemie Struyf en fotografe Lieve Blancquaert, besloten om een Private Stichting op te richten die fondsen wil verwerven voor de aankoop van grond, de bouw van een weeshuisje en de opstartkosten van de uitbouw van een lokaal netwerk in de streek van Kabondo.

De oprichtingsakte werd ondertekend op 5 januari 2006; het ondernemingsnummer is 878.447.935. Een uittreksel van de statuten en de samenstelling van de raad van bestuur is bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Vandaag zijn we met vier mensen in het bestuur. Michel Vanholder, Monique Van Nieuwerburgh, Annemie Struyf en Lieve Blancquaert.

Blijf van mijn lijfje

Blijf van mijn lijfje is een zusterproject van Hope for Kabondo. 

Een vluchthuis- en onderwijsproject tegen genitale verminking van jonge meisjes. 
Hope for Kabondo heeft een zusterproject in Kuria, de meest zuidelijke provincie van Kenia . Dit kleinschalige project wordt geleid door een fantastisch echtpaar: Tobias en Amina. 
Inzake genitale verminking van vrouwen en meisjes heeft Kenia op wereldvlak een goede reputatie. Want: al tien jaar lang is er een wettelijk verbod op deze besnijdenispraktijk. 
Maar de dagelijkse realiteit ziet er heel anders uit dan de officiële cijfers. Genitale verminking van – vaak zeer jonge meisjes – gebeurt in Kenia nu illegaal, en bovendien op onrustwekkend grote schaal. 
Als Kenia met zijn uitstekende reputatie het al zo slecht doet, wijst alles in de richting dat vrouwenverminking over het hele Afrikaanse continent nog massaal wordt uitgevoerd. Immigratiestromen importeren deze verminkingspraktijken bovendien naar Europa. 
In de zuidelijke provincie Kuria worden praktisch àlle meisjes besneden ondanks het wettelijke verbod.

Hier vechten schoolhoofd Tobias en zijn vrouw Amina een dappere strijd. 
Want de besnijdenis van een meisje leidt in dit gebied meteen tot het stopzetten van onderwijs, onmiddellijke uithuwelijking, gezondheidsproblemen, verhoogde risico’s bij zwangerschap en bevalling, risicoverhoging op besmetting met hiv/aids. 
In hun school hebben Tobias en Amina een schuiloord – vluchthuis – gecreëerd voor jonge meisjes die aan de genitale verminking willen ontsnappen. 
Het initiatief van Tobias en Amina is hartverwarmend, maar ook degelijk onderbouwd. Naast het vluchthuis werken ze rond: